Vzdělávací středisko Olomouc

Vzdělávací středisko bylo založeno v roce 2008 v Olomouci jako odloučené pracoviště Ústřední školy ČOS. Vzniklo především kvůli zlepšení dostupnosti vzdělávacích akcí pro cvičitele moravských žup. Později Vzdělávací středisko administrativně přešlo pod župu Olomouckou – Smrčkovu, a to z důvodů jak ekonomických tak i pro zjednodušení administrativní zátěže.

Vzdělávací středisko na programu vzdělávacích akcí úzce spolupracuje s Ústřední školou ČOS i s Odborem všestrannosti a s župami spádové oblasti. Každoročně připravuje přibližně 15 vzdělávacích akcí, školení a seminářů, kterými se snaží pokrýt všechny odbornosti, věkové kategorie, novinky a trendy v oblasti sportu pro všechny i žádaná tradiční témata.

Dále se vzdělávací středisko, respektive jeho pracovník Jan Nemrava podílí na vzdělávacích akcích, organizaci soutěží i další činnosti OV ČOS, ÚŠ ČOS, na akcích krajské úrovně i na práci župy Olomoucké - Smrčkovy, případně okolních žup.


Aktuálně připravované semináře a školeníVážení příznivci, aktuální akce jsou zrušené či odložené, jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat, pokusíme se dohnat co jsme nestihli. Přeji pevné zdraví a budu se těšit na viděnou.


18.4. seminář Úvod do cvičení jógy podle B.K.S .Iyengara (odloženo na příznivější dobu)


přehled dalších akcí Olomouckého střediska včetně anotací a odkazů na přihlášení zde