Národní sportovní konference 2016 – Zdravé tělo – zdravý duch – zdravá společnost / 27.04.2016

Ministryně školství Kateřina Valachová pořádá 25. dubna v budově Poslanecké sněmovny Národní sportovní konferenci 2016, která je určena zástupcům sportovních organizací z celé republiky. Zástupci České obce sokolské se zúčastnili této konference.

Národní sportovní konference 2016 – Zdravé tělo – zdravý duch – zdravá společnost

Cílem konference je seznámit účastníky s aktuálními trendy a strategiemi v řízení sportovních organizací se zaměřením na podporu sportování dětí a mládeže, možnostmi budoucího financování sportu a připravovanými legislativními změnami v této oblasti. Nad akcí převzal záštitu premiér Bohuslav Sobotka a předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček.

Datum: 25. 4. 2016

Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205

Zde můžete sledovat záznam konference

Program konference

Datum: 25. 4. 2016

09:00 – 09:30 Zahájení konference ministryní školství Kateřinou Valachovou

BLOK 1 – 09:30–11:00

Sportování dětí a mládeže v ČR - Úvodní slovo – Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR


 • Navzdory osudu ke zlaté olympijské medaili - David Kostelecký, vítěz LOH v Pekingu 2008 ve střelbě - trap
 • Význam školního sportu, metodika a motivace mládeže do pohybových aktivit – Karel Kovář, metodik Asociace školních sportovních klubů
 • Systém péče o talentovanou mládež, akademie – Michal Prokeš, Fotbalová asociace ČR
 • Technické sporty a technické vzdělávání zaměřené na mládež – Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR
 • Systematickou cestou s mládeží ve skromných podmínkách Vysočiny k titulu mistra ČR – Pavel Hladík, sportovní ředitel klubu házené TJ Sokol Nové Veselí, asistent trenéra reprezentace U18
 • Hodina pohybu navíc – Petr Koubek, Národní ústav pro vzdělávání

11:00–12:00 Diskuse k prvnímu bloku 12:00–13:00 Občerstvení

BLOK 2 - 13:00–14:30

Financování sportu v ČR - Úvodní slovo – Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru


 • Zdroje nezbytné pro realizaci vládní politiky a vládních koncepcí v oblasti podpory sportu do roku 2020 – Michal Kraus, předseda komise ekonomických studii a analýz České unie sportu
 • Program státní podpory sportu 2016 a 2017 – Jan Schneider, ředitel odboru sportu MŠMT
 • Úloha krajů na financování sportu – Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje a místopředseda Asociace krajů ČR
 • Úloha obcí na financování sportu – Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR

14:30 – 15:30 Diskuse k druhému bloku 15:30 – 15:45 Občerstvení

BLOK 3 - 15:45–16:45

Legislativa v oblasti sportu - Úvodní slovo – Miroslav Jansta, předseda České unie sportu


 • Právní prostředí v oblasti sportu – Alexander Károlyi, ombudsman Českého olympijského výboru
 • Aktuální legislativa - Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT

16:45–17:30 Diskuse k třetímu bloku

17:30 Závěrečné slovo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové

Prezentace v předsálí

Česká unie sportu, Český olympijský výbor, Asociace školních sportovních klubů , Česká obec sokolská, Sdružení sportovních svazů ČR, Fotbalová asociace ČR, Český svaz ledního hokeje, Český atletický svaz.

Zdroj: MŠMTNěkolik fotografií z účasti České obce sokolské: