Kontrolní komise

Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. Členem KK ČOS může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba. Hlavním posláním kontrolní komise je kontrola činnosti, účetnictví a dodržování legislativy.

Předseda kontrolní komise

RNDr. Jan Materna Ph.D.
e-mail: kontrolni.komise@sokol.eu

Členové kontrolní komise

Ing. Milan Duda,  Ing. Alena Dvořáková, Vít Musil, Ing.  Jozef Šabľa, Ing. Vladimír Vlk, Anna Voslařová.