Sokol spolu v pohybu

LETOŠNÍ TÝDEN SPOLU V POHYBU PROBĚHNE V TÝDNU 23. - 30. ZÁŘÍ 2020

Cílem projektu je podporovat po celý rok spolupráci a otevřenost mezi jednotlivými složkami ČOS a veřejností. Hlavní důraz je kladen na zapojení dosud neaktivní veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je pravidelná činnost v Tělocvičných jednotách a významné projekty ČOS zaměřené na rozvoj pohybové gramotnosti celého věkového spektra. Zaklad těchto projektů spočívá v nenásilném a populárním seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola, jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má ambici se stát celoživotní potřebou každého jednotlivce.

Týden Spolu v pohybu je tradiční akcí, která je vrcholem tohoto projektu. Na jeden týden v roce spojí sokolské jednoty své síly a dají veřejnosti vědět, že Sokol žije! Týden probíhá vždy v září, takže organizované akce mohou sloužit i jako nábor. Mohou ale samozřejmě ale plnit jiné funkce - seznámení veřejnosti s činností ve vašem sokole, setkání cvičenců po prázdninách, rodinné sportovní akce, turnaje, výlety a další.


Minulý rok jsme v rámci týdne v pohybu testovali zdatnost, pro letošní rok máme připravené téma tradičních českých her. Za tímto účelem zpracováváme publikaci, která se bude hrám podrobně věnovat. V případě, že vaše akce nabízí možnost zapojit některou z tradičních českých her, budeme rádi, když ji vyzkoušíte a předvedete dětem něco nového a starším ročníkům třeba oprášíte vzpomínky. Podmínkou účasti v projektu Sokol spolu v pohybu není naplnit akcemi celý týden, je možné se připojit i v jen jeden vybraný den.

Díky posunutí termínu bude akce Sokol spolu v pohybu propojena s Evropským týdnem sportu a bude lépe medializována. Cílem medializace je prezentovat Sokol jako nesmírně činorodou a otevřenou organizaci, která zahajuje cvičební rok prezentací své pravidelné činnosti spojené s náborem do svých oddílů nebo jen inspirací pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie. Přihlásit do projektu můžete jakoukoliv akci, která splňuje podmínku otevřenosti pro veřejnost a termín konání ve výše uvedeném týdnu (otevřené cvičební hodiny, sportovní odpoledne, turnaje, závody, výlety atd.).


Registrovat se můžete online ZDE!

V případě, že se nestihnete přihlásit v termínu nebo pokud nevyužijete materiální podpory, i tak vás prosíme o přihlášení do projektu, abychom váš projekt mohli propagovat a ukázat, co se děje ve vaší jednotě.


PLAKÁT AKCE, který si můžete vyrobit na míruMINULÝ ROČNÍK - 16. - 22. 9. 2019


  • 149 akcí po celé ČR
  • 19 757 účastníků a 1 467 pořadatelů z řad sokolských cvičitelů
  • mapa akcí 2019

Více fotografií z akcí můžete vidět na našem facebooku sportovní všestrannosti ČOS