Spolkový rejstřík, metodika a vzory

Soubor materiálů z 27.7.2016 týkajících se žádostí o změny v evidenci T.J. Sokol a sokolských žup ve spolkovém rejstříku

Zde najdete, ke stažení, metodiku z 27.7.2016 k vyplňování "inteligentních formulářů" pro žádost k zapsání změn do rejstříku spolků.

Přiloženy jsou i vzory příloh: - čestné prohlášení člena výboru v jednotě, - čestné prohlášení člena kontrolní komise v jednotě,

- souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku, - vzor výpisu z usnesení volební valné hromady jednoty.

Zde najdete aktuální informace týkající se spolkového rejstříku.