Památný den sokolstva – 8. říjen / 16.09.2019

Vážené sestry, vážení bratři, každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku našich tragicky zesnulých bratrů a sester. V roce 2019 poprvé oslavíme Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky. Věnujte, prosím, tomuto datu větší pozornost a přidejte se se svou župou či jednotou ke vzpomínkovým akcím. Níže naleznete manuál s možnostmi, jak si důstojně tyto členy Sokola připomenout.

Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci. 

Základní informace o sokolském odboji sepsal historik br. Michal Burian a jsou  vám k dispozici zde. Využijte je při vaší vzpomínkové akci. 

SOKOLSKÝ ODBOJ


Plakáty

Připravujeme zvací plakáty na Večer sokolských světel a na Památný den sokolstva jako takový.

Večer sokolských světel k dopsání v počítači 

Večer sokolských světel k dopsání ručně


  

Večer sokolských světel

Byli bychom rádi, aby se hlavní připomínkovou akcí pietního dne stal Večer sokolských světel, kterého by se zúčastnilo co nejvíce sokolských jednot. 

Poprvé se Večer sokolských světel uskutečnil v roce 2014. Jedna lodička za každou sokolskou duši, která neváhala obětovat svůj život za svobodu národa. Akce cílila původně hlavně na děti, aby i ony byly, pro ně zajímavou formou, seznámeny s historií Sokola. S nápadem tehdy přišla sestra Jarina Žitná, které za to patří veliký dík. 

Večer sokolských světel má však potenciál seznámit s touto tragickou částí dějin i širokou nesokolskou veřejnost. Pozvěte sokoly i nesokoly, děti, členy věrné gardy, starosty obcí i obecní zastupitele, místní obyvatele, aby všichni společně uctili památku padlých. Sejděte se u vody a symbolicky po ní pošlete hořící lodičky za sokolské oběti. Manuál sestry Žitné naleznete zde:

Večer sokolských světel – nápad a metodický text od Jariny Žitné

Prosím, dbejte na to, aby lodičky byly vyrobeny z ekologických materiálů. Několik nápadů a inspiraci na vlastnoruční výrobu lodiček naleznete na těchto odkazech:

http://www.zsp-mostni.cz/zivot/files/lodicka_z_kury.pdf

http://www.pohyb.cz/activity/rodina-v-pohybu/vyroba-a-pousteni-lodicek/

http://www.hrajemesivenku.cz/2016/11/15/vyroba-lodky-z-kury/

https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/vyrobky-z-kury-pro-zabavu-i-poteseni20110914.html

Pietní akty 

Zorganizujte v  župě či jednotě pietní akty u pamětních desek na sokolovnách nebo u pomníků padlých, případně na dalších vzpomínkových místech a položte k nim květiny nebo věnce. Nezapomeňte pozvat zastupitele měst a obcí, spoluobčany i další instituce.

Pamatujte na to, že pietní akt je v prvé řadě uctění památky, a proto má své náležitosti. Jedná se o ceremonii, která má jasná pravidla, stejně jako kladení kytic a věnců a jejich pořadí či manipulace s prapory a vlajkami. 

Manuál, jak pietní akt zorganizovat, koho pozvat, jak klást věnce a květiny a další potřebné informace sem budou v nejbližší době doplněny. 

Doplněk k oblečení – jednotná symbolizující ozdoba

Vzhledem k tomu, že se Památný den sokolstva stal Významným dnem České republiky, bylo by hezké, aby 8. října členové Sokola i široká nesokolská veřejnost připnuli na oblečení jednotný symbol. 

Vybrali jsme kokardu s kovovým znakem Sokola. Kokarda je se sokolskou symbolikou spojena od založení spolku v roce 1862. Stala se neodmyslitelnou součástí čapky pánského sokolského kroje i baretu u dámského sokolského kroje.  Navíc je výrazná, její pořízení není složité a výrobní náklady nejsou vysoké.

Připněte si tento doplněk 8. října na oblečení a noste celý den jako symbol sokolské perzekuce. Obstarejte kokardy i pro členy vaší jednoty a s předstihem je o tomto záměru informujte tak, aby co nejvíce sokolů mělo v daný den kokardu připnutou.

 Cena za jednu kokardu je 35 Kč. OBJEDNÁVEJTE NA ESHOPU.

Další slavnostní akce

Připomeňte si Památný den sokolstva i jinak – za nápady a zpětnou vazbu budeme rádi, my Vám níže pro inspiraci přiblížíme další možnosti.

Stolpersteine

Stolpersteine neboli kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem osazované do chodníků před domy, kde žili oběti nacistické perzekuce a holocaustu. Autorem projektu je Gunter Demnig, německý umělec, který v roce 1992 položil první kámen před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Projekt se poté rozšířil po celé Evropě. V České republice je v současnosti položeno již několik stovek kamenů zmizelých.

Rozhodnete-li se zorganizovat položení Stolpersteinu, můžete si zažádat o finanční příspěvek Vzdělavatelský odbor ČOS.

Návod na realizaci najdete v detailním manuálu od br. Doležela.


Dodatkové cedule k názvům ulic

Možná jste je již někde viděli. Mají modrou barvu a bývají umístěny pod červenou cedulí s názvem ulice a vysvětlují původ názvu. Je ve vašem městě pojmenovaná ulice po zavražděné sestře / bratru? Zkuste na úřadě vyjednat zhotovení a instalování dodatkové cedule.

Medailonky padlých sokolů

U příležitosti letošního Památného dne sokolstva plánuje Česká obec sokolská vydat medailonky padlých sokolů zapojených do domácích odbojů ze všech sokolských žup. Vyberte za župu jednoho sokola nebo sokolku, napište jeho příběh a zašlete nám jej společně s fotografiemi na kbyrouti@sokol.eu.

Životopis by měl mít 2–3 normostrany. Uvedené zdroje, odkud se informace čerpaly.