Noc sokoloven v jednotách

ROK 2018

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE

Noc sokoloven v Českých Budějovicích se povedla. Ve vestibulu sokolovny bylo připraveno loutkové divadlo s hrou o prasátku, které mělo moc rádo knížky. Dětem se hra líbila, principál to s publikem vskutku uměl! "Zatáhl" diváky přímo do hry, děti s ním i zpívaly. Došlo i na avizované překvapení – velké putování po objektu sokolovny se spoustou drobných úkolů a překvapení. A protože ve velkém sále probíhal trénink korfbalu, mohly děti pozorovat z galerie i tento, u nás nepříliš známý  sport. 

Rodiče si mezitím prohlíželi výstavku o sokolovně i trvalé nástěnky o vzniku a životě jednoty dříve i nyní. Poté se děti i rodiče vraceli do "svých" sokoloven (jelikož jednota České Budějovice vlastní dvě menší sokolovny), kde po sokolské pohádce děti přespaly.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL HANSPAULKA

Také Noc sokoloven v jednotě Hanspaulka byla vydařená. Kromě grilování buřtů a dalších dobrot byly pro děti připraveny netradiční sportovní hry, cvičení na nářadí, společné hry, malování a kvízy, čtení před spaním a nocování přímo v sokolovně.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL CHOCERADY

Program v Choceradské sokolovně začal již odpoledne společným setkáním a povídáním u kávy a čaje. Tento odpolední blok byl připraven zejména pro seniory. Povídání doprovázely ukázky fotografií i kroniky. Pak se již šlo do tělocvičny, kde bylo připraveno cvičení pro děti  a rodiče na pěnovém nářadí. Odvážní starší žáci se mohli zapojit do soutěží. Večer si pak všichni společně před sokolovnou opekli buřty, večer se ještě hrály společenské hry a odvážlivci mohli v sokolovně dokonce přespat.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL KAMENICE

V Sokole v Kamenici začal páteční program v 19 hodin. Návštěvníci si mohli prohlédnout sokolovnu a vyzkoušet si nejrůznější sporty – stolní tenis, basketbal, badminton nebo stále populárnější parkour. Děti si zasoutěžily v připraveném kvízu a zahrály si rozmanité hry. Dospělí se mohli dozvědět více o činnosti Sokola na malé výstavce. Kdo měl chuť, opekl si před sokolovnou špekáčky. 

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL MILOVICE

Sokol Milovice se letos účastnil Noci sokoloven poprvé. Děti se vyřádily, dospělí také. Stihly se opéct buřty, než začalo kolem deváté večer pršet. Všichni se tedy přesunuli do sokolovny, kde byla připravena stanoviště všestrannosti (hrazda na ručkování a shyby, žebřiny na výdrž visu, koberce na sestavy, přeskok přes kozu a švédskou bednu, šplh na laně i na tyčích, badmintonový kurt a frisbee). Děti si pak samy vytvořily "kruhový trénink" a samy od sebe cvičily jako o život. Jakoby v sobě měly nevybitelné baterie. Připravený kvíz vyplnilo asi 12 účastníků, vylosovaní výherci obdrželi za odměnu trička. Celkem se první Noci sokoloven v Milovicích zúčastnilo asi 28 dětí a 30 dospělých.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL MLADÁ BOLESLAV

Noc sokoloven v Mladé Boleslavi byla koncipována jako akce pro děti a rodiče s možností přespání. Nejdříve děti cvičily na stanovištích, sbíraly razítka a dostaly odměnu, potom si zacvičily i maminky s obručemi. Toto náčiní sklidilo velký úspěch. Účastníci si prohlédli prostory sokolovny včetně výstavy historických fotografií ve vestibulu a výstavy fotoklubu Sokol na galerii. Po setmění byla pro děti připravena bojovka s baterkami, kvůli náhlé bouřce nakonec proběhla v interiéru sokolovny. Po společné večeři se děti uložily ke spánku a maminky tak měly čas ještě na povídání a pár společenských her. Akce se velice vydařila.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL OSTROMĚŘ

Páteční Noc sokoloven v Ostroměři byla neplánovaně dobrodružná. Kolem půl deváté večer došlo k dlouhodobému výpadku elektřiny. Na chvíli sice zafungovaly improvizovaně svíčky, ale pak se již nedalo nic dělat a účastníci se rozešli domů dříve, než plánovali. I přesto se ale akce vydařila, děti měly obrovskou radost z frisbee, které našly v truhle spolu s dalšími dárky (omalovánky, balónky se sokolským logem, svítící tyčinky). Samozřejmě musely nejprve splnit všechny přichystané úkoly. Šlo totiž o hledání sokolského pokladu. Za každou splněnou disciplínu dostaly indícii, ze kterých sestavily nakonec heslo.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL UHERSKÝ BROD

Jednota v Uherském Brodě si pro návštěvníky Noci sokoloven připravila prohlídku sokolovny, různorodé aktivity v tělocvičně, horolezeckou stěnu, speciálně pro děti pak pohádku v podání Divadla Brod, noční hru či opékání špekáčků. Kdo chtěl, mohl v sokolovně i přespat.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ŽABČICE

V Žabčicích začal program letošní Noci sokoloven v 17 hodin. Pro děti byly nachystány hry, soutěže a táborák s opékáním buřtů. Součástí programu byla také přednáška "Žabčice před 100 lety". Celý večer pak završilo přenocování v sokolovně s překvapením.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL PODĚBRADY

Noc sokoloven v Poděbradech proběhla formou, aby si zacvičil gymnastiku kdokoliv, kdo přijde. Zkoušeli to rodiče, skupinka streetworkoutistů si porovnala své fyzické schopnosti, přišly děti ze škol různého věku a fyzických dovedností. Některé si vyzkoušely své první salto v životě. Jistotu jim dodalo třeba i to, že padaly do molitanu. Návštěvníci byli překvapeni, co všechno zdejší gymnasté umí a jak se dá zacvičit na gymnastickém nářadí. Většina projevila zájem cvičit víc a častěji. V malém sále v patře uspořádala jednota výstavku ze svého archivu s ukázkou starých fotografií  z historie sokolovny či oddílů.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL TRHOVÁ KAMENICE

V programu Noci sokoloven byla zařazena krátká beseda o cvičení dříve a dnes, někteří poslouchali v rádiu besedu "Káva o čtvrté". Děti si akci užily, nebylo jednoduché je chvíli udržet na jednom místě.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

Noc sokoloven se stala v Českém Meziříčí již tradicí, na kterou se těší a pečlivě připravují všechny děti. Letos se zúčastnilo 40 dětí, jejich kamarádi a mnoho rodičů. Bohatý program byl zahájen vyzkoušením nových frisbee a společnou fotkou před hlavní budovou historické sokolovny. Správce sokolovny pak přítomné provedl všemi jejími prostorami a zajímavými zákoutími. Přestože se výrazně ochladilo, všichni se poté pořádně zapotili při společné cvičební hodině a zima nebyla ani při noční dobrodružné výpravě a strašidelné stezce odvahy, kterou připravily starší děti. Pozdní večerní svačinku obstarali rodiče a všem přišla vhod. Největším každoročním dětským potěšením Noci sokoloven je budování pelíšků a složitých nočních příbytků z nářadí, žíněnek a náčiní z nářaďovny. Letos to byly architektonické skvosty. Noc sokoloven končila některým dětem až k ránu, a přesto nebyl nikdo unavený. Nocí sokoloven a nácvikem sletových skladeb Siluety a Děti, to je věc přispěl T. J. Sokol České Meziříčí k celorepublikovým oslavám vzniku Československé republiky. A povedlo se! Cvičilo se v Praze a všichni prožili báječnou Noc sokoloven.

Příspěvek zaslala Jana Piskáčková.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL NOVÝ KNÍN

Noc sokoloven v Novém Knínu proběhla ve jménu známého dětského filmu "Ať žijí duchové". Pro děti byla připravena prohlídka sokolovny/"zříceniny", stezka odvahy a kino pod širým nebem u táboráku. 

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL PŘEROV

Sokol Přerov se, stejně jako v minulých letech, i letos v září zapojil do projektu "Sokol spolu v pohybu", jehož součástí je i Noc sokoloven. Nejprve přišla v pátečním programu na řadu soutěž ve šplhu nazvaná "Přerovský tarzan", v 16 hodin se uskutečnila prohlídka přerovského sokolského loutkového divadla a od 19 hodin pak prohlídka sokolovny a jejích běžně nepřístupných míst. Děti po cvičení hledaly poklad v podobě malého dárku. Celý večer byl zakončen posezením u ohně, opékáním špekáčků a nakonec přespáním v sokolovně.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL POLANKA NAD ODROU

Noc sokoloven 2018 proběhla v Polance nad Odrou v duchu "otevřených dveří", kdy se noví malí zájemci přišli podívat na probíhající tréninky malých stolních tenistů a florbalistů. V pátek proběhl trénink florbalu, rodiče si vyzkoušeli své znalosti ve sportovním kvízu a kluci a holky si zaházeli frisbíčky. Večer se pak povídalo u táboráku a opékali se špekáčky. V sobotu byl na programu florbalový turnaj Polanská hůl pro děti a rodiče, kde se všichni dobře pobavili, zafandili a většina se proběhla po hřišti. Na příští rok plánuje jednota i přespání dětí v sokolovně.

Příspěvek zaslala Jana Honová.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL PODIVÍN

K letošní Noci sokoloven se v pátek 21. září připojil také Sokol Podivín na jižní Moravě. Připravil akci "Tělocvična potmě". V sále bylo zhasnuto a všichni příchozí si mohli vyzkoušet, jak se dá cvičit potmě. Večerní potemnělá tělocvična byla prozářená světélky ze svítících tyčinek, kterými bylo osvětleno a orámováno několik stanovišť. Šikulové si mohli přelézt světélkovou stěnu na žebřinách, prolézt tunelem, zatočit si světelnou obručí a zářivými míčky se trefovat do kuželek nebo kruhových cílů. Zvědavců přišlo dostatek, a tak bylo v tělocvičně rušno po celý večer.

Příspěvek zaslala Martina Robošová.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL HODONÍN

Noc sokoloven v Hodoníně byla zahájena v pátek 21. září 2018 od 17 hodin v hodonínské sokolovně. Končila v sobotu 22. září 2018 v 8 hodin. V bohatém programu v odpolední části předvedly ukázky své činnosti čtyři oddíly. Ve večerní části se prezentovalo svou činností dalších šest oddílů. Celkem se akce zúčastnilo 162 návštěvníků, z toho nečlenů Sokola 42, dětí 75, dospělých 87. V sokolovně pak přespalo 13 dětí a 5 dospělých. Děti, které v sokolovně přespaly, si ráno dostaly v sobotu za odměnu od starosty jednoty diplom.

Příspěvek zaslal Igor Varga – jednatel jednoty

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL TŘEBĚTICE

Noc sokoloven v Třeběticích proběhla v termínu 27. – 28. září 2018. Ve čtvrtek bylo pro účastníky připraveno v místní sokolovně cvičení dětí, přednáška z historie Sokola, lampionový průvod, stezka odvahy a přespání v sokolovně. V pátek po rozcvičce a snídani se všichni nachystali na závod "Polní běh" a nakonec spolu všichni poobědvali a poseděli.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL PŘEMYSLOVICE

V rámci Noci sokoloven vystoupili v Přemyslovicích ochotníci MOPU s divadelním představením, které neslo název "Jsme hrdí na to kým jsme aneb Československo v obrazech". V představení se herci dotkli všech důležitých historických témat novodobé historie našeho státu. Představení nalákalo přes 100 diváků a mělo nebývalý úspěch. Hru vymysleli, secvičili a připravili sami mladí herci. V druhé části programu se organizátoři nechali inspirovat úspěšnou televizní soutěží "Máme rádi Česko", kde proti sobě soutěžili dva týmy. Zajímavý, netradiční a do posledního detailu promyšlený program strhl všechny přítomné.

Příspěvek zaslala Kateřina Grulichová

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL LHOTKA

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL NASAVRKY

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ŠTĚRBOHOLY

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL VRANOVICE

ROK 2017

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL JINCE

JINECKÁ SOKOLOVNA SE 23. ZÁŘÍ ROZSVÍTILA

V letošním roce se i jinecká sokolovna zapojila do 3. ročníku celorepublikového sokolského projektu NOC SOKOLOVEN. Naše středočeská jednota spadá pod křídla župy Jungmannovy. K 1. lednu 2017 čítala 76 dospělých členů a 80 členů z řady dětí a mládeže.

Program NOCI SOKOLOVEN byl zahájen vystoupením gymnastického oddílu pod vedením ses. Jany Březovské a starostky ses. Kateřiny Korbelíkové. Oddíl sokolské všestrannosti čítá celkem 30 děvčátek a mladých dívek. Vznikl před dvěma lety, je velmi progresivní a rozhodl se také nacvičovat na blížící se XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018.

Po několika předvedených tanečně-gymnastických skladbách byli přítomní návštěvníci vyzváni, aby si zopakovali některé gymnastické prvky na žíněnkách, gymnastickém koberci a lavičkách, čímž si spolu s dětmi užili trochu taškařice, protože někteří rodiče se s gymnastikou potkali naposledy coby žáci základní školy. Jiní zájemci z řad dospělých si zahráli např. stolní tenis. Dalším bodem programu byla slunečná vycházka po brdském okolí s opékáním vuřtů, na kterou pozvolna navazoval volnější cvičební program v tělocvičně, promítání filmu a nocování ve spacácích na žíněnkách.

Druhý den ráno jsme v sokolovně přivítali Sletovou štafetu, kterou naši mladí florbalisté přivezli na kolech z Felbabky. Štafetový kolík obohacený o zeleno-bílou stužku poté z naší sokolovny putoval na Příbram-Březové hory. Spojený program NOCI SOKOLOVEN a SLETOVÉ ŠTAFETY byl v jinecké tělocvičně zakončen komentovanou prohlídkou nově zrekonstruovaných šaten a sociálního zázemí.Akci podpořil svou účastí také starosta městyse JINCE, Josef Hála. Děkujeme všem, kteří dorazili. Bylo pěkně.

Iva Vošahlíková, Sokol Jince

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL JUNDROV

Kladla jsem si otázku – proč se má naše jednota zapojit do Noci sokoloven, a po krátkém přemýšlení jsem se rozhodla, že navrhnu výboru jednoty, aby se Tělocvičná jednota Sokol Jundrov dne 22. září zapojila do celorepublikové akce. Máme co nabídnout příchozím? To je druhá, neméně důležitá otázka! Moje odpověď zněla – máme! I když čas na nácvik vystoupení byl krátký, vždyť po prázdninách jsme na to měli jen necelé tři týdny, ale vše se nakonec podařilo.

V pátek 22. září jsme se sešli již v odpoledních hodinách, abychom připravili sokolovnu. Nachystat stoly a lavice, připravit výstavku fotografií, které shromažďujeme od vzniku naší jednoty až do současnosti, knihy ale i video prezentaci, to chvíli zabere. Prohlédnout si mohli návštěvníci i klenot naší jednoty – kroniku. Ale před 18 hodinou bylo vše připraveno a čekali jsme na první cvičence i návštěvníky. Po krátkém úvodu si oddíl předškolních dětí proběhl připravenou „opičí“ dráhu. „Předškoláků“ přišlo málo a tak se zapojili i děvčata z oddílu gymnastiky. Poté vystoupili ženy se cvičením zumby a přenesli přítomné do rytmů latinskoamerické hudby. Tradicí naší jednoty se stávají vystoupení oddílu gymnastiky a děvčata nevynechají jedinou příležitost, aby mohla předvést to, co se v hodinách naučila. Potlesk si za své vystoupení plně zasloužila. Posledním vystoupením bylo cvičení starších žen, které předvedl krátkou ukázku své cvičební hodiny.

Pro vystoupeních byla připravena prezentace fotografií a krátké dokumenty z naší historie i současnosti.

Pro všechny návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení. Zájem o špekáčky byl tak velký, že jsme nestíhali grilovat, ale po prvotním náporu se dostalo na všechny. V klubovně bylo připraveno občerstvení i posezení. Atmosféra byla příjemná a v družném rozhovoru se pokračovalo téměř až do ranních hodin.

Co dodat závěrem, že rozhodnutí o účasti naší jednoty na Noci sokoloven bylo správné a do budoucna budeme v tomto nastaveném trendu pokračovat.

Renata Šťastná, starostka T. J. Sokol Jundrov

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL LIBUŠ

Součástí projektu „Sokol spolu v pohybu“ byla také Noc sokoloven, při které návštěvníci měli možnost seznámit se nejen se svébytnou architekturou sokoloven, ale také s různorodou činností spolku Sokol – tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou. Letos to byl již 3. ročník a přihlásilo se 93 jednot po celé republice.

Tělocvičná jednota Sokol Libuš byla jednou z jednot, která se do 3. ročníku Noci sokoloven zapojila. Libušská sokolovna tak neobvykle ožila v pátek 22. 9. v podvečerních hodinách, kdy si zájemci mohli prohlédnout vnitřní i venkovní prostory sokolovny. Pro děti bylo připraveno zábavné cvičení a měly možnost prohlédnout si kulisy a vyzkoušet si vodění loutek. Byly nadšené a nemohly se dočkat, až začne samotné loutkové představení – pohádka O princezně na hrášku v podání Loutkového Rodinného divadla. Po skončení pohádky si děti ještě zahrály s loutkami a na závěr zazpívaly společně písničku. Pak už se ulehlo do připravených provizorních postýlek ze žíněnek a spacáků. Po přečtení pohádky na dobrou noc, všichni spokojeně usnuli. Noc sokoloven byla ukončena v sobotu kolem půl deváté, kdy si rodiče převzali své děti.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a samotném průběhu akce podíleli, neméně návštěvníkům, kteří se akce zúčastnili a dětem, které využily možnost a v sokolovně přespaly.

Vladimíra Tomášková – T. J. Sokol Libuš

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL MOCHOV

V letošním roce jsme se v T. J. Sokol Mochov opět přihlásili do projektu „Sokol spolu v pohybu“.

Jsme jen malá jednota a tak se snažíme do cvičení zapojit i maminky – cvičení nejen na velkých míčích, bodystyling a zumba. Počítáme s tím, že pokud se nám podaří do cvičení přitáhnout maminky, tak je pak jednodušší zapojení dětí do cvičení.

Dětem jsme v průběhu týdne nabídli cvičení aerobiku, volejbalu, dětské zumby a základy atletiky.

Páteční večer jsme se sešli v sokolovně, kde si děti zacvičily i s psychomotorickým padákem. Po osmé hodině byla sestrami cvičitelkami připravena večeře. Po ní se děti uložily do spacáků a shlédly pohádku. V sobotu po snídani se děti rozešly domů, aby mohly přijít na poslední akci tohoto týdne.

Týden Sokol spolu v pohybu jsme zakončily 2. ročníkem Běhu do vrchu. Do běhu se v jednotlivých kategoriích přihlásilo celkem 33 dětí. Vítěz každé kategorie dostal pohár. Ani ostatní však nebyli ochuzeni – byli odměněni, tak jak se sluší na každých závodech – první tři dostali medaile a všichni závodníci ještě malá překvapení. Jako vloni, tak i letos se nám podařilo do závodění zapojit i rodiče.

Za T. J. Sokol Mochov, Milena Valášková – náčelnice

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Úvodem jsme si vyslechli koncert Dětského dechového orchestru z Nového Města nad Metují a Dětského dechového orchestru z Českého Krumlova, kteří nám za odměnu poskytnutí jeviště pro přípravu na společný koncert zahájili Noc Sokoloven. Následovala ukázka cvičení žen a ukázka chlapců z oddílu Parkouru. Pak si mohli návštěvníci prohlédnout malou výstavu ke 150. výročí založení Sokola v Novém Městě nad Metují, projít si sokolovnu od střechy až po sklepní prostory. Děti si mohly za dohledu chlapců z Parkouru vyzkoušet cvičení na nářadí.

Ing. Martin Mach, starosta T. J. Sokol Nové Město nad Metují

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL OSTROMĚŘ

Začali jsme po 19 hodině opékáním buřtů a krkovičky, poté se děti zapsaly do soutěže "Hledání sokolského pokladu", kde plnily různé netradiční disciplíny, za které získaly indicie k hádance. Po vyluštění získaly slovo ŠTAFETA, slovo symbolické k nadcházející sobotní sletové štafetě.

Poté si děti i s dospělými zahráli hru "Lidské pexeso", "Sokolský kočár" apod.

Po 22.30 hodině se někteří rozešli do svých domovů a někteří zůstali spát v sokolovně.

Mgr. Lada Vávrová, starostka T. J. SOKOL Ostroměř

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL PŘEMYSLOVICE 

V pátečním podvečeru se rozsvítila i naše sokolovna v Přemyslovicích. Do této akce jsme se zapojili podruhé a mile nás překvapil zájem veřejnosti. Program byl zahájen dětským muzikálem, který si nastudovala skupina MOPU. Velké poděkování patří všem mladým děvčatům za krásný kulturní zážitek, muzikál si samy nastudovaly i nazpívaly. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk diváků, kterých byla plná sokolovna. Návštěvníci akce poté mohli shlédnout promítání starých fotografií sokolského života v Přemyslovicích, vystoupení cvičenek se sletovou skladbou Cirkus. Zajímavý program také podtrhla výstava velké škály sletových dresů, náčiní, starých fotografií a cvičebních vzpomínek z historie. Na závěr byla připravena venkovní noční hra a opékaní špekáčků. Odvážní sokolíci zakončili akci přespáním v sokolovně. Děkujeme všem organizátorům Noci sokoloven a doufáme, že se počet zapojených jednot bude v příštích letech jen a jen zvyšovat.

Kateřina Grulichová

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL TELCE

Noc sokoloven se nám vydařila. Akci jsme zahájili tenisovým turnajem, pokračovali jsme míčovým trojbojem pro děti a zakončili ji táborákem. Během dne měli návštěvníci možnost plně využívat sportovní vybavení místní sokolovny. Účast sokolů i "nesokolů" byla hojná. Místní rodiče uvítali možnost zasoutěžit si s dětmi v jednoduchých disciplínách míčového trojboje. Pokusíme se příští rok znovu zapojit a uspořádat u nás Noc sokoloven.

sestra Valérie Paterová

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL UHERSKÝ BROD

V letošním roce jsme se již podruhé zapojili do celorepublikové sokolské akce Noc sokoloven. Pro naši jednotu byla tato akce obzvláště významnou. Před samotným zahájením došlo před sokolovnou k předání Sletové štafety za župu Komenského, která se připojila k již přivezeným štafetám z župy Bratislavské a ze župy Slovácké, za účasti hlavního garanta sletové štafety ČOS br. Lauschmana z Prahy a zástupce župy Slovácké br.Jaroslava Hlobila. V okolí sokolovny byla již rozestavena štafeta z mladších žáků a rodičů s dětmi, ke kterým se br. Lauschmann připojil a společně doběhli před sokolovnu. Předání štafety tak nabylo na autentičnosti. Děti předaly župní štafetový kolík se stuhou naší župy i se stuhou ze Slovenska, kterou jsme převzali na Velké Javořině spolu se Sletovým poselstvím župnímu náčelníkovi bratru Janíčkovi. Ten župní stuhu připojil na celostátní kolík. Župní náčelnice sestra Mahdalová zároveň připojila stuhu z župy Trenčanské. Bratr Janíček pak za doprovodu zástupců ČOS byl pověřen tuto sletovou štafetu doručit župě Valašské, odkud pak putovala dál přes celou republiku, kde se připojovaly další stuhy, až se 24. 9. v odpoledních hodinách dostala do Prahy, kde bude uložena v Tyršově domě až do všesokolského sletu v červenci příštího roku, kdy bude vystavena jako symbol jednoty sokolů. Tímto byl oficiálně odstartován nácvik sletových skladeb. Program dále pokračoval v tělocvičně, kde bylo připraveno různé sportovní vyžití na gymnastickém nářadí. Velkému zájmu se těšila i horolezecká stěna. Těsně před 18 hodinou se tělocvična začala vyprazdňovat a přítomní nabrali směr „malý sál“. Tam se snažili získat co nejlepší sedadlo, neboť pro ně bylo připraveno loutkové divadlo "O huse". A byla to podívaná! Husa se měnila v čápa, netopýra, labuť. Děti se snažily účinkujícím napovídat, doporučovaly co a jak provést. Po zdárném zakončení a vyřešení „husí“ problematiky se všichni přítomní přemístili do dvora sokolovny, kde se začaly opékat špekáčky. Nálada byla výborná a nebýt špatného počasí, nikomu se ani nechtělo domů.

T. J. Sokol Uherský Brod

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL VELKÝ OSEK

Na zahradě sokolovny si v odpoledním programu Noci sokoloven mohli příchozí vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, foukačky, luku a kuše. Jak správně házet nožem ukázal dětem vicemistr Evropy v hodu nožem a tomahavkem František "Fery" Olbort. Večer se na sále sokolovny promítal film "Bezva ženská na krku". 

Jiří Otta, starosta T. J. Sokol Velký Osek

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ZNOJMO

Sokol spolu v pohybu 2017.

Ve čtvrtek 21. 9. se uskutečnil Pohádkový les – akce pro rodiče s dětmi v Městském lesíku. Motto akce znělo: Kdo si hraje, nezlobí. V přírodním prostoru byla rozmístěna stanoviště s úkoly pro děti, snahou bylo, aby se aktivně zapojili i rodiče. Stanoviště byla následující: 
Zbrojířská dílna – děti s rodiči si vyrobí kord z novinového papíru
Rytířské hry – děti běží na koníkovi kordem ukořistí vlající šáteček, který rodič držel nastavený
Na rybáře – děti loví udičkou s háčkem papírovou rybku
Motovidlo – děti přejdou nízké lano uvázané mezi stromy
Kuželky – porážení kuželek
Petangue – jednou koulí se strefit do druhé stejné
Na veverku – šiškami se děti strefují do koše na stromě
Komínková – stavíme zeď nebo komín s Patem a Matem
Proleť muško – prolézt skrz pavoučí síť střeženou pavoukem křižáek
Skákání v tašce – jako v pytli, ale jde o speciálně ušitý vak s ušima, opravdu tašku
Grand prix – spolupráce s Cykloklubem Kučera – slalom na různých šlapacích čtyřkolkách
Na každém stanovišti dostaly děti malou odměnu. Celkem se zúčastnilo 128 dětí, organizátorů bylo 32 (Sokol + 19 děvčat z SPgŠ, se kterými probíhá stálá výborná spolupráce). Počasí se také vydařilo.

V pátek 22. 9. proběhla Noc sokoloven. Program byl připraven od 17 do 22 hodin s možností nocování v sokolovně. Ráno čekala na nocležníky rozcvička v parku a společná snídaně. Od 17 do 20 hodin probíhaly testy tělesné kondice – mezigenerační soutěžení, kdy díky přepočítávacím tabulkám mohli rodiče porovnat výkony se svými dětmi. Byl také připraven florbal s našimi mladými trenéry či stolní tenis s juniorskými závodníky. V 17:30 hodin proběhla prohlídka  budovy sokolovny s výkladem. Od 18 do 20 hodin byla připravena hra pro děti školního věku "Na kešky". Po celé budově sokolovny děti hledaly schované krabičky s úkolem nebo kvízem a s určenou trasou k dalšímu úkolu. Připraveny byly čtyři různé trasy, aby se děti nekumulovaly. Mezi úkoly se například objevilo: skákání přes švihadlo, dřepy, puzzle, strefit se kuličkou do důlku, kulečník (žlutou koulí se strefit do červené), zašněrovat si tkaničku od boty, uzlování, rozškrtnout sirku a tak dále. Mezi otázkami se objevilo: kolikátý slet máme před sebou a kdy bude, jméno zakladatele Sokola, čím se nejlépe zahřeješ, jakou barvu má voda, čeho je na světě nejvíc – lidí nebo mravenců nebo psů. Od 21 do 22 hodin probíhaly noční hry v zhasnutém sále tělocvičny – vyhledávání určených předmětů hmatem, skládání věty z nalezených osvětlených slov a tak dále. Celkem se Noci sokoloven zúčastnilo 32 dětí, 21 dospělých a 17 organizátorů. V sokolovně nocovalo celkem 24 osob.

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ŽIDLOCHOVICE

V Židlochovicích jsme se zapojili do Noci sokoloven poprvé. Pro děti byl přichystán kvíz s otázkami z oblasti historie Sokola, naší jednoty a republiky. Odpovědi děti musely hledat v zákoutích naší sokolovny. Pro děti i dospělé byla připravena prohlídka sokolovny od půdy po sklep. Navštívilo náš asi 40 příznivců, 7 dětí zůstalo až do rána.

Vendula Kratochvílová
náčelnice jednoty

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE

Noc sokoloven byla v jednotě České Budějovice spojena se sletovou štafetou – v pátek v podvečer přinesli své poselství z několika blízkých jednot a následovalo pásmo ukázek cvičení, sportovních aktivit i loutkové divadélko pro děti. Výstavka v hale byla směřovaná k sedmdesátému výročí otevření budějovické sokolovny. Noční dobrodružství si užily děti, které navštěvují cvičení v naší další, menší sokolovně – stezku odvahy, pohádku i přespání na žíněnkách…

Milada Pospíšilová
T. J. Sokol České Budějovice

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL HODONÍN

T. J. Sokol Hodonín se přihlásil do celorepublikové akce Noc sokoloven 2017. Tato sportovně kulturní akce byla zahájena v pátek 22. 9. 2017 od 17:00 hodin v sokolovně naší jednoty.  V bohatém programu v odpolední části předvedlo ukázky své činnosti 5 oddílů. Ve večerní části se prezentovalo svou činností dalších 7 oddílů. 

Celkem se akce Noc sokoloven 2017 zúčastnilo 183 účastníků, nečlenů Sokola 49, dětí 86, dospělých 97, na sokolovně přespalo dětí 20, dospělých 6. 

Děti, které přespaly na sokolovně, převzaly v sobotu ráno 23. 9. 2017 od starosty Sokola Jána Lahvičky diplom.

Igor Varga
jednatel

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL OKŘÍŠKY

Dne 22. 9. 2017 jsme se už potřetí sešli před sokolovnou v Okříškách, abychom se zapojili do akce Noc sokoloven. Letos v sokolovně spalo jedenáct dětí a tři dospělí. Odpoledne jsme zahájili hraním her, a to jak deskových, tak pohybových – balónkovaná, chipsovaná atd. Potom na děti čekalo prozkoumávání sokolovny a hledání pokladu. Vše se zdařilo a děti poklad s pamětní medailí na tento den objevily. I když nám počasí nepřálo a místo opékání špekáčků nad ohněm jsme je opékali na kontaktním grilu v sokolovně, náladu nám to nezkazilo. Zapálili jsme si lucernu a zazpívali si pár písniček na dobrou noc. Už teď se těšíme na příští rok.

T. J. Sokol Okříšky


NOC SOKOLOVEN V T. J. SPOŘILOV

TŘI V JEDNOM NA SPOŘILOVĚ

Samozřejmě se nejedná o jakoukoliv podobnost s reklamními slogany na drogistické zboží. Večer v pátek 22. 9. 2017 se totiž v naší jednotě konala akce, kterou lze takto nazvat. V rámci Noci sokoloven, která byla součástí projektu Sokol spolu v pohybu, jsme kromě jiného uspořádali Slavnostní akademii k 90. výročí založení T. J. Sokol Spořilov. Potěšilo nás, že nad akademií převzal záštitu zástupce starosty městské části Praha 4. Na programu akademie byla krátká vzpomínka z historie naší jednoty a ukázka cvičení žákyň na koberci. Naši malí i velcí cvičenci také předvedli, co se v září naučili ze sletových skladeb Děti, to je věc, Cirkus a Spolu. Na závěr se představili muži v humorně pojatém vystoupení na bradlech. Program pak pokračoval Olympijským vícebojem, kdy si zájemci ze všech věkových kategorií mohli otestovat své pohybové dovednosti. Nedílnou součástí celého večera byla i výstava fotek z nedávných sletů, kterých se naši cvičenci aktivně účastnili, a promítání videí hromadných skladeb. Všichni návštěvníci měli také možnost posezení při občerstvení ve venkovních prostorách naší sokolovny.


NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL VLAŠIM

Tělocvičná jednota Sokol Vlašim se v pátek 22. září 2017 zapojila již podruhé do celorepublikové akce Noc sokoloven. Pro naši jednotu byl páteční večer vyvrcholením Týdne otevřené sokolovny, kdy si kdokoliv z našich členů i veřejnosti mohl vyzkoušet libovolné cvičení i trénink, podívat se na pokroky našich nejmladších cvičenců i shlédnout čtvrteční pohádkové představení našeho loutkového divadla Maňásek. 

Páteční podvečer zahájil starosta TJ Mgr. Tomáš Kučera MBA. Po přivítání připomenul výročí založení Sokola i naší TJ a upozornil na připravovaný sokolský slet v roce 2018, kterého se zúčastní i naše jednota. Celý večer se pak na jevišti promítaly fotografie ze sokolského archívu, byly připravené i komentované prohlídky sokolovny. 

Blok cvičení zahájily nejmladší gymnastky, ve věku 4-10 let. Tento oddíl pro gymnastický potěr funguje třetím rokem pod vedením PhDr. Evky Spring PhD. Následovalo představení starších gymnastek, které trénuje Jitka Vokolková. Diváci odměňovali děvčata potleskem především za akrobatické výkony. Následně si všechny gymnastky společně zaskákaly na trampolíně. Půvabné gymnastické mládí pak vystřídal náš nejznámější kulturista Luboš Chmelenský. Celý sál hlasitě povzbuzoval jeho emotivní představení. 

Potom se většina účinkujících i návštěvníků přesunula ven - u ohýnku se opékaly buřty a po posilnění se malí i velcí vydali na lampionový průvod okolo sokolovny a hřišť. Po návratu do sokolovny pak všechny přivítali gymnasté-dospěláci pod vedením MUDr. Dana Kevického, aby si všichni společně zacvičili. Především děti byly úplně nadšené z parkouru. Rozdováděné nejmladší sokolíky zklidnilo až zhasnutí světel ve 22 hodin a odchod těch nejstatečnějších k přespání na jevišti. 

Byla to opravdu vydařená akce, především pro společné aktivní zapojení všech věkových skupin naší jednoty i jako zajímavá prezentace tělocvičné jednoty pro veřejnost.

T. J. Sokol Vlašim
Ing. Jitka Koňasová


NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL ČESKÝ BROD

V rámci již třetí Noci sokoloven, akce vyhlášené Českou obcí sokolskou, jsme v naší sokolovně přivítali vzácnou návštěvu. Stejně jako kdysi našim předkům přijížděli kdysi dávno do českobrodské sokolovny hrát i povídat tehdejší pražští umělci – jmenujme třeba herce Národního divadla Hanu Kvapilovou či Karla Želenského – nám přijel povídat člen Činoherního klubu a dříve divadla Semafor, herec, komik a moderátor pan Petr Nárožný.

Přítomní se dozvěděli vše podstatné o herecké kariéře pana Nárožného: o jeho působení v hudební skupině Rangers, o společném zaměstnání projektanta se zpěvákem Pavlem Bobkem, o angažmá v Semaforu i později v Činoherním klubu, kde pan Nárožný hraje už 37 (!) let. A samozřejmě také o filmech a jeho filmových hláškách, z nichž některé mezi lidmi doslova zlidověly. Mimochodem, napadlo by vás, jakou filmovou hlášku Petra Nárožného mezi sebou z legrace často používají na ruzyňském letišti v navigační věži, kde se řídí letový provoz? Napovíme: pohádka S čerty nejsou žerty a scéna, kde Vladimír Dlouhý opakovaně musí rovnat dřevo…

Že ty dvě hodiny s ním uběhly jako voda, že to bylo úžasné povídání a že se nikomu nechtělo domů, to je asi každému jasné.

A tak Vám, pane Nárožný, moc děkujeme za příjemný večer a k Vašim nadcházejícím osmdesátinám (14. dubna) přejeme hodně zdraví a elánu, abychom Vás ještě dlouho mohli vídat v divadle i televizi.

T. J. Sokol Český Brod

NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL MILEVSKO

V rámci týdne Sokol spolu v pohybu uspořádala naše jednota Týden otevřených dveří v jednotlivých hodinách (rodiče a děti, moderní gymnastika, sportovní gymnastika, sportovní všestrannost, cvičení děvčat a hochů různých věkových kategorií). Tyto hodiny zároveň sloužily i jako nábor nových cvičenců, všichni si mohli v jednotlivých hodinách s námi zacvičit. 

V pátek proběhla Noc sokoloven, kterou jsme letos věnovali střední generaci a míčovým hrám. Hrál se volejbal, florbal, basketbal, ale třeba i netradiční idiaca. 

V rámci týdne Sokol spolu v pohybu putovala čtveřice našich úspěšných dětí na sokolskou plavbu parníkem, která se jim velmi líbila.

V sobotu a v neděli jsme pokračovali se Sletovou štafetou. Naši běžci přinesli štafetový kolík, který přebírali od T. J. Sokol Písek v 10 kilometrů vzdálené Kučeři. Na trase se připojovali jednotliví běžci podle zdatnosti. U sokolovny se k nám přidala T. J. Sokol Tábor, štafetový kolík pak u nás přenocoval a v neděli se naši borci na kole vyrazili předat kolík do Příbrami.

Celý týden nám přálo počasí a všechny akce se vyvedly.

Lenka Řezbová, T. J. Sokol Milevsko


NOC SOKOLOVEN V T. J. SOKOL MALÍKOVICE

Noc sokoloven v Sokole Malíkovice proběhla ze soboty 7. 10. na neděli 8. 10. 

Po pochodu se světly se děti v sokolovně občerstvily čajem a opečeným buřtíkem. Připraveny pro ně byly vědomostní testy o Sokole, pletení přátelských náramků a povídání o českých pohádkových postavách. Program pečlivě připravila M. Hartychová. S členkou pomahatelkou Zuzanou Stýblovou děti před sokolovnou vydlabaly, ozdobily a nasvítily dýně. 

Před spaním proběhla večerní hygiena 16 nocležníků, kteří se poté uložili do spacáků. 

Ráno 8. 10. nám členka jednoty Radka Tlustá přinesla k snídani koláče. Program ukončila se sokolským pozdravem "Nazdar" Marie Vencová.

Akce měla pozitivní dopad – přilákala možné nové dětské členy oddílu na příští rok. 


ROK 2016

Noc sokoloven v Českém Brodě

Noc sokoloven v Českém Brodě letos proběhla o den dříve, tedy ve čtvrtek 22. září. Návštěvníci byli nejprve seznámeni s úspěchy zdejší jednoty za uplynulý rok. Poté následovalo ocenění dlouholeté členky, sestry Jany Thomesové, která se velmi zasloužila o rozvoj a činnost českobrodského Sokola. Vedení ČOS se proto rozhodlo udělit sestře Thomesové významné sokolské ocenění – bronzovou medaili ČOS, kterou předal člen vedení vzdělavatelského odboru ČOS a starosta českobrodského Sokola bratr Jan Firbas. Následně vystoupila folková skupina Nezmaři z Českých Budějovic. Další na programu byl symbolický přípitek na oslavu nově opravené fasády zdejší sokolovny. Slovo měl nejen náčelník, ale také starosta města Jakub Nekolný. Došlo i na přestřižení slavnostní mašle.


Noc sokoloven v Novém Hrádku

Noc sokoloven v T. J. Nový Hrádek v pátek 23. září proběhla ve znamení netradičních soutěží pro děti. Děti soutěžily s velkým zápalem. Plnily disciplíny, jako například račí chůze, překážková dráha s chůzí na balančních podložkách, pojídání špaget na čas a podobně. Ve sportovní části programu si děti, mládež i dospělí mohli vyzkoušet cvičení na hrazdě, šplh po tyči či skok přes kozu. O sportování byl až překvapivý zájem, stanoviště byla neustále plná. Došlo také k vyhodnocení prázdninové činnosti Keš-Trasy Hrádouské vařečky, která také přispěla k připomenutí založení jednoty před 120 lety. Účastníkům byly předány diplomy.

Noc sokoloven ve Dvoře Králové nad Labem

T. J. Sokol Dvůr Králové nad Labem se v letošním roce účastnil Noci sokoloven poprvé. Velký úspěch sklidila hlavně vystoupení členů oddílu sportovní gymnastiky. Gymnastky předvedly komponovanou pódiovou skladbu, se kterou vystupovaly také na mezinárodním gymnastickém festivalu Eurogym, dále ukázaly například skoky z malé trampolínky. Gymnasté předvedli ukázky cvičení na bradlech, hrazdě či kruzích. Divákům se celé vystoupení líbilo a odměnili tak cvičence zaslouženým potleskem.

Noc sokoloven v Moravských Budějovicích

Noci sokoloven v Moravských Budějovicích se zúčastnilo na 60 dětí, které si zazávodily v soutěži Amazing Race, zahrály si rozličné hry, pohrály si ve skákacím hradu a samozřejmě si také zasportovaly. Všichni účastníci si v podvečer opekli společně špekáčky na ohni a po setmění se vydali na noční prohlídku místní sokolovny. Sokolovnu si přišlo prohlédnou i několik zájemců z řad veřejnosti. Celkem 20 nejodvážnějších přespalo v sokolovně do druhého dne.

Noc sokoloven v Sokolči

Rovněž jednota T. J. Sokol Sokoleč se přidala k druhému ročníku Noci sokoloven a připravila pro zájemce večerní program. Zorganizován byl přátelský volejbalový turnaj, kterého se zúčastnily týmy přímo ze Sokolče (mladší a starší) a z Peček. Letošní Noc sokoloven se zde velice vydařila.

Noc sokoloven v Přerově

Zdejší jednota se zúčastnila Noci sokoloven podruhé. Nejprve se mladší děti vydaly na procházku podél řeky Bečvy, při níž na ně čekalo hledání pokladu. Později se k nim přidali starší žáci a žačky a všichni společně si na sokolské zahradě opekli špekáčky. Poté již následovala prohlídka sokolovny a nocleh ve spacácích. 

Noc sokoloven ve Vlašimi

Pořádající T. J. Sokol Vlašim zahájila program po 18 hodině v malém sále vystoupením gymnastek všech věkových kategorií. Nejprve se představila velká skupina nejmenších gymnastek, kterou přivedly Eva Spring a další cvičitelky. Tělocvična ožila mnoha pečlivě prováděnými základními gymnastickými prvky pod dohledem a s dopomocí cvičitelek. Jako další ukázaly svůj rejstřík starší žákyně, které přivedla a s nimi zacvičila naše gymnastka Věra Škopková. První část programu pak zakončil oddíl baseballu a softbalu – kluci pod vedením trenéra Tomáše Kučery ukázali průpravné hry na nácvik odpalu, chytání, házení  i další hry pro rozvoj pohybových schopností.
Když se venku zešeřilo, děti rozsvítily lampiónky a společně s dospělými šly průvodem okolo sokolovny, a to  až na hřiště k velké bříze. Zde byl připraven oheň, na kterém si všichni mohli opéct špekáčky a jiné dobroty dle libosti.
Po 20 hodině pokračoval program ve vnitřních prostorách. Slova se ujal Daniel Kevický, trenér mužského gymnastického oddílu, a přizval k sobě všechny, kteří si chtěli vyzkoušet, jak takový trénink gymnastiky vypadá. Smyslem bylo ukázat způsob, jak například může sportovec budovat svůj pohybový základ. V mezičase Danovi svěřenci předvedli veletoče na hrazdě, nácvik salt v zad a jiné akrobatické cviky, aby měl diváci představu, jaké možnosti sokolovna Vlašim skýtá.
Dále program obohatili kulturisti z místního fitness centra WorldFitness vedení trenérem a aktivním závodníkem Lubošem Chmelenským. 
Vrcholem večera bylo cvičení na kruzích. Vojtěch Smrž předvedl náročnou sestavu, při které ukázal i rozpor, jeden z vysoce obtížných prvků, který se cvičí i na olympiádě.
Zvědavcům a milovníkům historie se celou dobu ochotně věnoval správce Lukáš Mach, oděný v pravém sokolském kroji, díky němuž byl nepřehlédnutelný. Provázel skupinky návštěvníků místy, která běžně veřejnost nemá možnost navštívit.
Noc sokoloven se opravdu vydařila, celý večer vládla uvolněná a neformální atmosféra. Několik dětí i využilo možnost v sokolovně přespat. Nutno říct, že dětská fantazie, hradba z žíněnek a sokolské náčiní přetvořily starý sál v jednu velkou opičí dráhu, a tak bylo o zábavu postaráno až do pozdních hodin. 

Kateřina Kosová


Noc sokoloven v Hodoníně

Noc sokoloven v Hodoníně proběhla velice úspěšně. Celkem se zúčastnilo 144 návštěvníků, z toho 41 nečlenů Sokola. Přišlo dohromady 69 dětí a 75 dospělých, v sokolovně nakonec přespalo 20 dětí a 15 dospělých. Nejprve proběhly ukázky cvičení rodičů s dětmi, ukázky cvičení gymnastů, zápasníků či aerobiku.  Následovala volná zábava ve všech prostorách – v obou tělocvičnách, ve sloupovém sále se stoly na stolní tenis či v hernách kulečníku. Děti šly spát ve 21:00, dospělí pokračovali turnajem v sálové kopané a volejbalu. Po snídani obdržely děti diplomy.

Noc sokoloven v Českých Budějovicích

Noc sokoloven se tentokráte uskutečnila pouze v sokolovně v Rožnově. Velká sokolovna ve městě totiž prochází rekonstrukcí střechy a přístup je ztížený. Přesto děti i dospělí návštěvníci měli možnost seznámit se s historií sokolovny, prohlédnout si kroniky, fotografie i další písemnosti, které se týkají i původní rožnovské sokolské jednoty.

Noc sokoloven v Silůvkách

Příchozí na zdejší Noc sokoloven se mohli od bratra  Neužila dozvědět zajímavé informace o peripetiích , které museli naši předkové překonat, než se zrodila myšlenka na vybudování vlastní tělocvičny. Současná činnost jednoty byla prezentována fotografiemi z výletů, vycházek, brigád i soutěží pod heslem "Se Sokolem není nuda". Návštěvníci mohli vychutnat atmosféru potemnělé sokolovny a při soutěži prošli zákoutími , která běžně veřejnosti nejsou přístupná. Na konec se všichni sešli u táboráku, kde si opekli špekáčky a zazpívali si se skupinou Louže.

Noc sokoloven v Uherském Brodě

T. J. Uherský Brod se letos k Noci sokoloven připojila poprvé. Tu zahájila loutková pohádka v podání Divadla Brod, které má v nově zrekonstruované divadelním sále sokolovny od září svou domovskou scénu. Po pohádce se veřejnosti otevřely dveře tělocvičny sokolovny. Zájemci si mohli ve velké tělocvičně pod dohledem cvičitelů vyzkoušet svou tělesnou zdatnost na různém nářadí i na horolezecké stěně s jištěním zkušenými horolezci. Dále byly zpřístupněny prostory malé tělocvičny a prostory bývalé posilovny, kde se nachází bouldrová horolezecká stěna.
Poté už ve dvoře sokolovny zavoněly špekáčky a venku se zešeřilo. Členové Sokola mezitím v přilehlém parku vyznačili malými lucerničkami "stezku odvahy". Zvládly ji všechny děti, stejně jako poslední úkol, který je čekal v cíli – nakreslit sokolský znak. Na rozloučenou dostal každý účastník malou odměnu. Ti nejodvážnější se ovšem neloučili. Vybaveni spacáky prožili noc v tělocvičně na žíněnkách.

Noc sokoloven v Kamenici

T. J. Sokol Kamenice pořádala Noc sokoloven již druhým rokem. Účast byla obdobná jako minulý rok, sešlo se asi padesát dětí a dospělých. Ohlasy na celou akci byly jen pozitivní. Děti plnily různé úkoly, vyzkoušely si řadu sportů, "zapotily" se u vyplňování sokolského kvízu, díky kterému se dozvěděly něco ze sokolské historie. Večer si všichni opekli špekáčky, ty nejstatečnější děti v sokolovně přespaly.