Parkour a freerunning v Novém Městě nad Metují / 18.01.2017


Co je parkour?

Parkour je sport, jež usiluje o optimální poměr rychlosti, bezpečnosti a energetické úspornosti při pohybu člověka (tzv. traceura) z jednoho místa na druhé ve členitém prostředí.

Využívá běhu, lezení, skoků a přeskoků a může zahrnovat i další pohyby, které splňují výše uvedená kritéria. Jeho nedílnou součástí je stále se vyvíjející filosofie a systém tréninku, který zajišťuje dlouhodobý tělesný i duševní rozvoj traceurů.


Co je freerunning?

Některé zdroje uvádějí, že mezi parkourem a freerunningem neexistuje žádný rozdíl. Slovo freerunning (také psáno jako free running či free-running) údajně vzniklo jako pro anglické diváky snadno zapamatovatelnější alternativa francouzsky vyslovovaného slova parkour. Současné zdroje ale již zachycují v praxi používané rozlišení parkouru a freerunningu jako dvou do určité míry odlišných sportovních disciplín.

V Čechách se spíše používá pojem parkour jako nadřazený pojem pro freerunning a tzv. „čistý parkour“. V zahraničí se většinou uvádí parkour a freerunning na stejné úrovni.

Hlavním vymezením parkouru oproti freerunningu je to, že v parkouru mají být pohyby především užitečné (tedy zajistit rychlý a bezpečný přesun z jednoho místa na druhé) a estetická stránka pohybu (jak to vypadá) není cílem tréninku, nýbrž vedlejším projevem efektivního pohybu. U freerunningu je důležitá kreativita a vnitřní prožitek (sebevyjádření) freerunnera, pestrost a vzhlednost pohybů.

Freerunningové prvky tedy nesměřují tolik k rychlosti a efektivitě, ale spíše ke kráse pohybu.

Parkour a freerunning v Sokole

Parkour a freerunning je blízký sokolské myšlence jak filosoficky (harmonický rozvoj tělesna i duševna), tak pohybovým obsahem, který vychází převážně z gymnastických a atletických cvičení. Česká obec sokolská podporuje tento sport vzděláváním cvičitelů v této oblasti.

Máme již i registrovaný sportovní oddíl – je jím oddíl parkour v Novém Městě nad Metují. Jeho členové se účastní se svými vystoupeními i společenských akcí, kde ukazují vysokou úroveň svých dovedností.

Můžete si prohlédnout jejich Facebookovou stránku nebo se podívat na jejich video na YouTube.