Přátelské zdravice k 155. výročí založení Sokola / 28.03.2017

Zdravice ministryně školství Kateřiny Valachové

Vážené a milé sokolky a sokolové,

zdravím vás při příležitosti 155. výročí založení tohoto původně českého tělovýchovného spolku, který v české historii znamenal nejenom úspěšnou tělovýchovnou organizaci, ale také významnou národní a vlasteneckou sílu.

Sokol vešel do naší historie svými všesokolskými slety od konce 19. století. Při vzniku první republiky tvořili sokolové základ nově vznikající armády. Zažil dvě nejtemnější etapy své existence – první v roce 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nejenom že vydal zákaz činnosti Sokola, ale nechal zatknout asi 1500 sokolů, z nichž většina skončila v koncentračních táborech Terezín a Osvětim.

Druhá etapa, v níž uplatnili svoji moc čeští komunisté, se vyznačovala zákazem nepohodlných organizací, pro české sokoly znamenala na dlouhá desetiletí zákaz a naprosté umlčení.

Ke znovuzrození Sokola došlo až v roce 1990 a patří k nejpočetnějším občanským sdružením. Jsem ráda, jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, že nadále rozvíjíte u naší mládeže odkaz Sokola, zdravě žít, pomáhat, cvičit a být vzorem, jak naplňovat antický odkaz – v harmonii těla a ducha přispívat k všestrannému rozvoji mládeže a být příkladem dospělým.

Jsem hrdá na to, že jste navázali na dlouholetou tradici Sokola a slibuji, že udělám vše pro to, aby i v budoucnu český Sokol mohl důstojně své poslání plnit v naší zemi i v zahraničí.

Přeji vám všem do dalších let mnoho úspěchů.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Kateřina Valachová


Zdravice předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala

Vážení přátelé z České obce sokolské,

založení Sokola před 155 lety má velký podíl na výjimečném vztahu, který ke sportu chová česká společnost. Sport, kultura, spolkový život, tyto základní prvky sokolského hnutí patřily bezesporu k impulsům tehdy probíhajícího národního uvědomování a ono prapůvodní propojení sportu a národa neseme dodnes v genech. Důkazem je to, že pokud má někdo u nás důvod sáhnout po české vlajce, je to většinou spojeno se sportovní akcí.

Tyršův odkaz zvyšování tělesné i duševní zdatnosti pravidelným cvičením, vyjádřený známým heslem „v zdravém těle zdravý duch“, za tu dobu neztratil nic ze své platnosti. Po roce 1990 bouřlivý vývoj společnosti na čas postavil sport ve formě pravidelné životní aktivity na druhou kolej. Rychle se ale ukázalo, že hodnota sokolského „sportu pro všechny“ pro společnost je obrovská. A také, že právě on tvoří základ sportovní pyramidy, na jejímž vrcholu stojí sportovní hvězdy a olympijské medaile.

Sokol plní svou úlohu napříč republikou a napříč společností už 155 let a Český olympijský výbor je na stejné cestě plných 118 let jeho souputníkem. Byť obě organizace neměly na rozvoj sportu pokaždé stejné názory, vždy spolu úspěšně spolupracovaly na úrovni vrcholového sportu, sportu pro všechny i v oblasti kultury. V posledních pěti letech pak naše vztahy akcelerovaly do té míry, že jsou podle mne dokonce nejintenzivnější v historii. Těším se, že tato úzká spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Dovolte, abych se za Český olympijský výbor připojil ke gratulantům k Vašemu úctyhodnému výročí.

Váš

Jiří Kejval

Předseda Českého olympijského výboru


Zdravice předsedy Klubu českých turistů Vratislava Chvátala

Vážení členové České obce sokolské,

s potěšením vás zdravím v roce 155. výročí založení Sokola a za Klub českých turistů se řadím do symbolického zástupu gratulantů, abych vyjádřil velký dík za dlouholetou vzájemnou spolupráci a podporu. Je historickou skutečností, že bez osvíceného přístupu a iniciativy sokolských funkcionářů Dr. Viléma Kurze st. (předsedy Národní jednoty Pošumavské) a Dr. Františka Čížka (předsedy Národní jednoty Severočeské) by Klub českých turistů nevznikl – určitě ne již v roce 1888. Činnost Sokola i KČT vychází z bohatých vlasteneckých tradic a oba spolky vždy dbaly na realizaci všestranného programu s pozitivními vlivy na komplexní rozvoj osobnosti členů. Po vzniku samostatné republiky v roce 1918 se Sokol i KČT staly pevnou součástí demokratického prostředí mladého československého státu. K významné vzájemnosti, spolupráci a podpoře došlo v průběhu 2. světové války a později až do sjednocení tělovýchovy, kdy Klub českých turistů vytvořil zázemí a napomáhal v činnosti činovníkům tehdy zakázaným spolkům jako byl Sokol nebo Skaut.

Přeji sokolům zdravé tělo i zdravý duch a do dalších let mnoho radosti při naplňování všestranného tělovýchovného, sportovního a kulturního programu pro členy i veřejnost.

Nazdar!

Vratislav Chvátal

předseda Klubu českých turistů